ตกแต่งแคมนอก แคมใน

ผู้หญิงทุกเพศทุกวัยและทุกวิถีชีวิตต้องการที่จะมีความสวยงามอาจเป็นของตัวเอง หรืออาจจะเป็นเพราะคนรัก ไม่ว่าคุณจะมีแรงจูงใจอะไรคุณควรทราบว่าคุณมีตัวเลือกอะไรบ้างสำหรับการผ่าตัดแคมนอก แคมใน ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การลดความยาวหรือลดขนาดส่วนเกินของ แคมนอกและแคมใน ด้วยวิธีการผ่าตัดทำศัลยกรรม  

ผู้หญิงมักมีสรีรวิทยาที่ซับซ้อนโดยเฉพาะแคมนอก และแคมในที่มีขนาดไม่สมส่วนมาตั้งแต่เกิด หรือเกิดจากการคลอดบุตร ทำให้มีขนาดใหญ่หย่อนยาน ไม่สมส่วน การผ่าตัดตกแต่งแคมด้วยมีด หรือการเลเซอร์ เป็นวิธีการรักษา ตกแต่งแคมอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถช่วยลดปัญหาเหล่านี้ได้ เพราะสามารถแก้ไขความผิดปกติที่เกิดขึ้น ทั้งแคมนอกและแคมใน

การผ่าตัดด้วยเลเซอร์

เลเบีย (Labioplasty) หรือ แคมเล็ก และแคมใหญ่ ปัจจุบันวิธีการผ่าตัด ตกแต่งแคม โดยเลเซอร์ ส่งผลต่อการผ่าตัดที่มีความแม่นยำ ทำให้แผลหายเร็ว เพราะช่วยลดการทำลายเส้นเลือดและเนื้อเยื่อที่มาเลี้ยงแผล ที่อยู่ข้างๆ ปากช่องคลอด ขนาดที่เล็กเกินไปก็ไม่สวยงาม หรือขนาดใหญ่เกินไปจนโผล่พ้นแคมใหญ่ออกมา ทำให้อวัยวะส่วนนี้มีลักษณะที่ผิดปกติ แต่เลเซอร์สามารถควบคุมความลึกของแผลผ่าตัดได้ จึงสามารถเลือกวิธีการผ่าตัด ตกแต่งแคม ว่าต้องการผ่าตัดแบบเลเซอร์หรือการใช้มีดผ่าตัด

ข้อดีของการผ่าตัดตกแต่งแคม หลังจากผ่าตัด แคมจะมีขนาดและรูปร่างสมส่วน ทำให้ลดการเสียดสี หรือการบาดเจ็บจากการมีกิจกรรมทางเพศหรือจากการคลอดบุตรได้ด้วย 

เตรียมตัวอย่างไรก่อนผ่าตัด

  • งดยาหรืออาหารเสริม ที่ส่งผลต่อการแข็งตัวของเลือด เช่น ยาแอสไพริน กระเทียม บุหรี่ หรือน้ำมันปลา อย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนการผ่าตัดตกแต่งแคม
  • ผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนผ่าตัด และหากมีโรคประจำตัว หรือการแพ้ยา ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ
  • เตรียมกางเกงในหลวมๆ สำหรับสวมใส่หลังการผ่าตัดตกแต่งแคม
  • คนไข้ต้องงดน้ำและอาหารก่อนทำการผ่าตัดอย่างน้อย 6 ชั่วโมง

ขั้นตอนการผ่าตัด

เมื่อแพทย์ฉีดยานอนหลับให้กับคนไข้ ก็จะต่อด้วยการฉีดยาชาบริเวณที่ผ่าตัดหลังจากนั้นจึงเริ่มผ่าตัดตกแต่งแคม จากส่วนของแคมเล็กที่ยื่นออกมา แล้วตกแต่งให้มีขนาดและรูปร่าง  ใกล้เคียงกับขนาดปกติมากที่สุด หลังจากนั้นจึงใช้ไหมละลายเย็บแผล โดยใช้ระยะเวลาในการผ่าตัดตกแต่งแคม ประมาณ 1 ชั่วโมง

ดูแลตัวเองอย่างไรหลังการผ่าตัด

  • ในช่วง 1-2 สัปดาห์แรก แผลจะมีอาการบวมเล็กน้อย และค่อยๆ ลดลงจนเป็นปกติ หลังจากผ่าตัดตกแต่งแคม สามารถอาบน้ำได้ปกติ ให้ทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลา 1 เดือน แต่ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดภายในต่างๆ
  • งดมีเพศสัมพันธ์ ระยะเวลา 1-2 เดือนหลังจากผ่าตัดตกแต่งแคม  
  • ทานยาและปฏิบัติตนตามคำแนะนำของแพทย์ อย่างเคร่งครัด

ทำไมต้องเลือกใช้แพทย์เฉพาะทาง

เพราะต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญ มีความเข้าใจของโครงสร้างทางกายวิภาค การผ่าตัด ตกแต่งแคม ต้องผ่าตัดโยสูตินรีแพทย์เท่านั้น ที่มีความเชี่ยวชาญ และชำนาญเฉพาะทาง โดยแพทย์แต่ละท่านต้องเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง และเป็นสมาชิกแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย โดยแพทย์ผ่าตัดจะต้องมีประสบการณ์ผ่าตัดศัลยกรรมไม่น้อยกว่า 10 ปี เพราะทักษะการผ่าตัดที่ความแม่นยำ จะให้ผลการผ่าตัดตกแต่งแคมที่ดี โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน จึงเป็นแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญและน่าเชื่อถือ

ภาพเปรียบเทียบก่อนและหลังผ่าตัดตกแต่งแคมนอก แคมใน