Exosome for Hair

เลเซอร์และความงาม » ผม

Exosome Hair
ASCEPlus HRLV

hair exosome2.jpg (1345×911)


Hair Rejuvenation Lyophilized Vial
10 billion particles Exosome
นวัตกรรมช่วยหยุดผมร่วง รักษาผมบาง แก้ปัญหาศีรษะล้าน
Rosa damascena Callus Extracellular Vesicles (Rose Stem CellExosome)
ผลลัพธ์ของการฉีด
 EXOSOME

Exosome เป็นเซลล์ที่มีอนุภาคนาโนขนาดเล็กสามารถแทรกซึมเข้าไปในเซลล์รากผมได้โดยตรง

ซ่อมแซมเส้นผมที่อ่อนแอ ให้กลับมาแข็งแรง

- กระตุ้นการสร้างเซลล์รากผมให้กลับมางอกใหม่

กระตุ้นให้เซลล์รากผมทำงาน ทำให้รากผมและเส้นผมเพิ่มจำนวนและแข็งแรงมากขึ้น 

- เส้นผมดกดำเงางาม ดูอ่อนกว่าวัยยิ่งขึ้นอีกด้วย

 

กระตุ้นการสร้างเซลล์รากผมใหม่กระตุ้นการฟื้นฟูเส้นผมและรากผมที่อ่อนแอเพิ่มการเจริญเติบโต

ของรากผมใหม่และเก่าได้ลึกถึงระดับยีนภายในเซลล์เพิ่มการไหลเวียนเลือดบริเวณหนังศีรษะ

เส้นผมหยุดร่วงภายใน3-7 วัน

Hair Exosome.jpg (701×450)


 

พบกับการบำรุงผิวที่ล้ำลึกในระดับเซลล์ได้ที่ ยศการคลินิก ทั้ง 2 สาขา

-        ยศการคลินิก สาขาราชดำริ  โทร. 02-253-8901

-        ยศการคลินิก  สาขา The Explace mall ชั้น 2 โทร 02-127-0124