OPSITE Flexifix ขนาด10 cm. x 10 m.

ผลิตภัณฑ์ » อุปกรณ์ทำแผลราคาขาย:1500.00บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPSITE Flexifix ขนาด10 cm. x 10 m. ฟิล์ม OPSITE Flexifix

แผ่นฟิล์มปิดแผลกันน้ำช่วยป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค

มีความยืดหยุ่นสูง และสามารถระบายอากาศได้ดี

ช่วยป้องกันการสะสมของเหงื่อ และของเหลว

กาวอะคริลิก ช่วยลดความเสี่ยงที่ผิวหนังจะถูกทำลาย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากติดแผลเป็นวลานาน

 

OPSITE Flexifix ขนาด10x10 cm.

 

.