MELOLINแผ่นปิดแผลที่ไม่ติดแผลขนาด10 X 10 cm.

ผลิตภัณฑ์ » อุปกรณ์ทำแผลราคาขาย:22.00บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELOLIN แผ่นปิดแผล ที่ไม่ติดแผล   ขนาด 5 X 5 cm. และ 10 X 10 cm.

Melolin ผลิตจากวัสดุพิศษ มีส่วนผสมของฝ้ายและแผ่นใยโพลีเอสเตอร์ที่มีความบาง และรูพรุน เพื่อช่วยดูดซับของเหลว

พร้อมระบายออกไปตามรูพรุนนี้ได้อย่างรวดเร็วจึงช่วยลดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ และไม่รบกวนการสร้างเซลใหม่

แผ่นฟิล์มบางๆ นี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้วัสดุติดแน่นกับแผล จึงไม่เจ็บขณะดึงออกMelolin ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยวิธีการอบไอน้ำ

Melolin หมาะกับแผลผ่าตัด แผลที่มีน้ำเหลืองน้อยถึงปานกลางแผลถลอก แผลฉีกขาด

และแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกที่ขนาดไม่ใหญ่มากสามารถตัดใช้ตามขนาดของแผล 

MELOLIN แผ่นปิดแผล ที่ไม่ติดแผล ขนาด 10 X 10 cm.

.